Tradicija iriška

Irig je varoš smeštena na južnim padinama Fruške gore, u samom srcu Srema. Prvi put se u dokumentima pominje 1225. godine.

U srednjem veku Irig je bio centar trgovine i ekonomski najznačajniji grad u Sremu, te je sa ponosom nosio ime „Fruškogorska prestonica“. Irig je prvi grad u Sremu koji je 1760. godine od cara Leopolda dobio pravo na održavanje dva vašara godišnje. U to vreme imao je više stanovnika nego današnji Beograd, ali velika kuga je u XVIII veku zaustavila rast i procvat Iriga.

Vremenom se Irig ipak oporavio i postao sve značajniji duhovni, obrazovni i kulturni centar. 1829. godine je osnovana „Podluško-sremska biblioteka“, jedna od najstarijih u Srba, a 1842. „Srpska čitaonica“. Svega par godina kasnije osnovano je i pozorište koje je predstavom „Ukroćena goropad“ gostovala u Osijeku. Od ukupno 16 fruškogorskih manastira, polovina se nalazi na teritoriji opštine Irig: Novo Hopovo, Grgeteg, Krušedol, Sremska Ravanica, Velika Remeta, Mala Remeta, Jazak, Staro Hopovo: http://www.turorgirig.org.rs/index.php?page=manastir

1926. godine je osnovana „Fruškogorska voćarsko-vinogradarska zadruga“ koja je posle prerasla u nadaleko čuveni „Iriški podrum“. Jedan od osnivača je bio i Todor Jojić, deda Save Jojića, osnivača Mačkovog podruma.

Tradicija vinogradarska

Tradicija gajenja grožđa i spravljanja vina u Sremu i na Fruškoj gori datira još od rimskog carstva. Prvi je bio rimski car Marcus Aurelius equitus Probus, koji je inače rodom iz Sirmiuma, današnje Sremske Mitrovice, koji je zasadio vinovu lozu, i to u III veku n.e. Po legendi, ubili su ga njegovi vojnici, nezadovoljni što umesto da ratuju, moraju da gaje vinograde i prave vino.

U srednjem veku  znanje o vinogradarstvu i vinarstvu se očuvalo uglavnom u i oko manastira, što je uostalom bio slučaj u celoj Evropi, a dolaskom novijeg doba su se i navika i znanje polako prenosili i na stanovnike i privrednike. Pre rata u Irigu i okolini je bilo normalno da skoro svaka kuća uz okućnicu ima i vinograde i pravi vino, te ne čudi podatak da u vinariji Mačkov podrum danas radi šesta generacija vinara, a sedmu generaciju polako obučavamo!

Vinarija Mačkov podrum

Zanatski centar bb, Irig
022/462-492
021/621-66-11
office@mackovpodrum.co.rs

PRODAJA NOVI SAD

063/117-41-60
021/621-66-11
novisad@mackovpodrum.co.rs
 
 

Direktor

Sava Jojić
021/621-66-11

office@mackovpodrum.co.rs

PRODAJA VOJVODINA

064/88-55-470
021/621-66-11
vojvodina@mackovpodrum.co.rs

Izvršni direktor

mr Đurđica Jojić Novaković
021/62-16-611

djurdjica.jojic@mackovpodrum.co.rs

PRODAJA BEOGRAD

063/107-73-36
063/117-41-61
021/62-16-611
bgd@mackovpodrum.co.rs
beograd@mackovpodrum.co.rs