VINARIJA „MAČKOV PODRUM“ IZ IRIGA

I SRPSKA ČITAONICA U IRIGU

RASPISUJU

 

K O N K U R S

ZA IZBOR NAJLEPŠE PESME O VINU

 

Konkurs je otvoren od 1. do 31. oktobra 2020. godine.

 

 

Uslovi :

-    dostaviti najviše tri pesme o vinu,

-    da pesme do sada nisu objavljivane,

-    pesme dostaviti na srpskom jeziku ili na jezicima drugih naroda sa obaveznim prevodom na srpski jezik,

-    pesme dostaviti obavezno u 6 (šest) primeraka u pisanoj formi,

-    pesme dostaviti pod šifrom, a u posebnoj koverti razrešenje šifre (sve u jednoj koverti),

-    pravo učešća imaju svi građani sveta,

-    pravo korišćenja nagrađene pesme zadržava organizator sa poštovanjem imena autora,

-    da se u pesmi ne pominje ime "Mačkov podrum" ili naziv "Mačak".

 

Radove dostaviti najkasnije do 31. oktobra 2020. godine na adresu: Srpska čitaonica u Irigu, Ribarski trg 37, 22406 Irig, sa naznakom „Za Konkurs“.

 

Dodeljuju se prve tri nagrade.

 

          Sve pesme koje žiri odabere za najuži izbor biće objavljene u posebnom zborniku.

        

Učestvovanje u konkursu je besplatno.

 

Nagrade se sastoje od unikatne povelje, novčanog iznosa i proizvoda Vinarije "Mačkov podrum".

 

Pobednici će biti proglašeni povodom „Dana mladog portugizera svatovca“ o čijem vremenu i mestu održavanja će se naknadno izdati saopštenje, zbog trenutne epidemiološke situacije.

 

            Kontakt telefon: 022/461-275.

Vinarija Mačkov podrum

Zanatski centar bb, Irig
022/462-492
021/621-66-11
office@mackovpodrum.co.rs

PRODAJA NOVI SAD

063/117-41-60
021/621-66-11
novisad@mackovpodrum.co.rs
 
 

Direktor

Sava Jojić
021/621-66-11

office@mackovpodrum.co.rs

PRODAJA VOJVODINA

064/88-55-470
021/621-66-11
vojvodina@mackovpodrum.co.rs

Izvršni direktor

mr Đurđica Jojić Novaković
021/62-16-611

djurdjica.jojic@mackovpodrum.co.rs

PRODAJA BEOGRAD

063/107-73-36
063/117-41-61
021/62-16-611
bgd@mackovpodrum.co.rs
beograd@mackovpodrum.co.rs