NOĆNI SATI

Autor: Ina Stanković

 

Zadnje kapi crnila leže na dnu,

Taj očaj što je sreća nekad bila,

Opipljiv postaje skoro na dodir,

Gladak i hladan kao fina svila.

 

Bez glasa prolaze noćni sati,

Ostali bez besa i krika,

Udavljeni leže u dnu čaše,

Čekaju poslednji pokret bez stida.

 

Leluja svetlost upaljenih sveća,

Igraju se senke oko čaša vina,

Pašće koja latica svenulog cveća,

Na mestu gde nekad slika sam bila.

 

Ostaše nemi svedoci našem bolu,

Kao dokaz da nekad smo bili,

Sada uveliko prošlost koja čeka zoru,

I dva prstena odložena na stolu.

 

Vinarija Mačkov podrum

Zanatski centar bb, Irig
022/462-492
021/621-66-11
office@mackovpodrum.co.rs

PRODAJA NOVI SAD

063/117-41-60
021/621-66-11
novisad@mackovpodrum.co.rs
 
 

Direktor

Sava Jojić
021/621-66-11

office@mackovpodrum.co.rs

PRODAJA VOJVODINA

064/88-55-470
021/621-66-11
vojvodina@mackovpodrum.co.rs

Izvršni direktor

mr Đurđica Jojić Novaković
021/62-16-611

djurdjica.jojic@mackovpodrum.co.rs

PRODAJA BEOGRAD

063/107-73-36
063/117-41-61
021/62-16-611
bgd@mackovpodrum.co.rs
beograd@mackovpodrum.co.rs