Danas smo brali crni burgundac na potezu Belengir, koji se nalazi sa desne strane od puta Novi Sad-Irig.. To je jedna od naših najboljih pozicija, jer se zasadi vinograda nalaze odmah ispod samog grebena Fruške gore, izuzetno dobro osunčani, na nadmorskoj visini od nekih  320 metara.
Grožđe je veoma dobro, zdravo, sa dosta šećera, što najbolje potvrđuje količina prisutnih pčela. U grožđu ima dosta aroma, fenolnih jedinjenja i uz prisutan vrhunski kvalitet možemo biti zadovoljni dobrim prinosom. Grožđe odmah ide u preradu za neka nova, lepa vina.
Više slika sa današnje berbe možete videti u Galeriji.

Vinarija Mačkov podrum

Zanatski centar bb, Irig
022/462-492
021/621-66-11
office@mackovpodrum.co.rs

PRODAJA NOVI SAD

063/117-41-60
021/621-66-11
novisad@mackovpodrum.co.rs
 
 

Direktor

Sava Jojić
021/621-66-11

office@mackovpodrum.co.rs

PRODAJA VOJVODINA

064/88-55-470
021/621-66-11
vojvodina@mackovpodrum.co.rs

Izvršni direktor

mr Đurđica Jojić Novaković
021/62-16-611

djurdjica.jojic@mackovpodrum.co.rs

PRODAJA BEOGRAD

063/107-73-36
063/117-41-61
021/62-16-611
bgd@mackovpodrum.co.rs
beograd@mackovpodrum.co.rs