ВИНАРИЈА „МАЧКОВ ПОДРУМ“ ИЗ ИРИГА
И СРПСКА ЧИТАОНИЦА У ИРИГУ
РАСПИСУЈУ

К О Н К У Р С
ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕ ПЕСМЕ О ВИНУ


Конкурс је отворен од 01. до 31. октобра 2015. године


Услови :
- доставити највише три песме о вину;
- да песме до сада нису објављиване;
- песме доставити на српском језику или на језицима других народа са обавезним преводом на српски језик;
- песме доставити у 6 (шест) примерака у писаној форми;
- песме доставити под шифром, а у посебној коверти разрешење шифре;
- право учешћа имају сви грађани света;
- право коришћења награђене песме задржава организатор са поштовањем имена аутора.


Радове доставити најкасније до 31.октобра 2015. године на адресу: Српска читаоница у Иригу, Рибарски трг 37, 22406 Ириг, са назнаком „За Конкурс“.

Додељује се само једна награда.
Све песме које жири одабере за најужи избор биће објављене у посебном зборнику.
Награда се састоји од уникатне повеље, новчаног износа и производа Винарије "Мачков подрум", а биће свечано уручена поводом „Дана младог португизера сватовца“ 19. новембра 2015. г. у Новом Саду.

Контакт телефон: 022/461-275
 

Vinarija Mačkov podrum

Zanatski centar bb, Irig
022/462-492
021/621-66-11
office@mackovpodrum.co.rs

PRODAJA NOVI SAD

063/117-41-60
021/621-66-11
novisad@mackovpodrum.co.rs
 
 

Direktor

Sava Jojić
021/621-66-11

office@mackovpodrum.co.rs

PRODAJA VOJVODINA

064/88-55-470
021/621-66-11
vojvodina@mackovpodrum.co.rs

Izvršni direktor

mr Đurđica Jojić Novaković
021/62-16-611

djurdjica.jojic@mackovpodrum.co.rs

PRODAJA BEOGRAD

063/107-73-36
063/117-41-61
021/62-16-611
bgd@mackovpodrum.co.rs
beograd@mackovpodrum.co.rs