-VINARIJA „MAČKOV PODRUM“ IZ IRIGA-

I SRPSKA ČITAONICA U IRIGU

RASPISUJU

 

K O N K U R S

ZA IZBOR NAJBOLJE PESME O VINU

 

Konkurs je otvoren od 01. do 31. oktobra 2013.godine

 

Uslovi :

-          dostaviti najviše tri pesme o vinu;

-          da pesme do sada nisu objavljivane;

-          pesme dostaviti na srpskom jeziku ili na jezicima drugih naroda sa obaveznim prevodom na srpski jezik;

-          pesme dostaviti u pet primeraka u pisanoj formi;

-          pesme dostaviti pod šifrom a u posebnoj koverti razrešenje šifre;

-          pravo učešća imaju svi građani sveta

-          pravo korišćenja nagrađene pesme zadržava organizator sa poštovanjem imena autora.

 

Radove dostaviti najkasnije do 31.oktobra 2013. godine na adresu: Srpska čitaonica u Irigu, Ribarski trg 37, 22406 Irig, sa naznakom „Za Konkurs“.

 

Dodeljuje se samo jedna nagrada

             Sve pesme koje žiri odabere za najuži izbor biće objavljene u posebnom zborniku.

            Nagrada se sastoji od unikatne povelje i novčanog iznosa, a biće svečano uručena povodom  „Dana mladog portogizera svatovca“ 21. novembra 2012. g. u Novom Sadu.

 

            Kontakt telefon: 022/461-275

 

Vinarija Mačkov podrum

Zanatski centar bb, Irig
022/462-492
021/621-66-11
office@mackovpodrum.co.rs

PRODAJA NOVI SAD

063/117-41-60
021/621-66-11
novisad@mackovpodrum.co.rs
 
 

Direktor

Sava Jojić
021/621-66-11

office@mackovpodrum.co.rs

PRODAJA VOJVODINA

064/88-55-470
021/621-66-11
vojvodina@mackovpodrum.co.rs

Izvršni direktor

mr Đurđica Jojić Novaković
021/62-16-611

djurdjica.jojic@mackovpodrum.co.rs

PRODAJA BEOGRAD

063/107-73-36
063/117-41-61
021/62-16-611
bgd@mackovpodrum.co.rs
beograd@mackovpodrum.co.rs