VINARIJA „MAČKOV PODRUM" IZ IRIGA I SRPSKA ČITAONICA U IRIGU RASPISUJU

K O N K U R S

ZA IZBOR NAJBOLJE PESME O VINU

Konkurs je otvoren od 01. oktobra do 02. novembra 2012.godine

Uslovi:

·dostaviti najviše tri pesme o vinu;-

·da pesme do sada nisu objavljivane;

·pesme dostaviti na srpskom jeziku ili na jezicima drugih naroda sa obaveznim prevodom na srpski jezik;

·pesme dostaviti u pet primeraka u pisanoj formi;

·pesme dostaviti pod šifrom a u posebnoj koverti razrešenje šifre;

·pravo učešća imaju svi građani sveta

·pravo korišćenja nagrađene pesme zadržava organizator sa poštovanjem imena autora

Radove dostaviti najkasnije do 02. novembra 2012. podine na adresu:Srpska čitaoiica u Irigu, Ribarski trg 37, 22406 Irig, sa naznakom„Za Koikurs".Dodeljuje se samo Jedna nagrada

Sve pesme koje žiri odabere za najuži izbor biće objavljene u posebnom zborniku.

Nagrada se sastoji od unikatne povelje i novčanog iznosa, a biće svečano uručena povodom «Dana mladog portogizera svatovca" 15. novembra 2012. g. u Novom Sadu.

Kontakt telefon: 022/461-275

Vinarija Mačkov podrum

Zanatski centar bb, Irig
022/462-492
021/621-66-11
office@mackovpodrum.co.rs

PRODAJA NOVI SAD

063/117-41-60
021/621-66-11
novisad@mackovpodrum.co.rs
 
 

Direktor

Sava Jojić
021/621-66-11

office@mackovpodrum.co.rs

PRODAJA VOJVODINA

064/88-55-470
021/621-66-11
vojvodina@mackovpodrum.co.rs

Izvršni direktor

mr Đurđica Jojić Novaković
021/62-16-611

djurdjica.jojic@mackovpodrum.co.rs

PRODAJA BEOGRAD

063/107-73-36
063/117-41-61
021/62-16-611
bgd@mackovpodrum.co.rs
beograd@mackovpodrum.co.rs