VINARIJA „MAČKOV PODRUM“ IZ IRIGA
I SRPSKA ČITAONICA U IRIGU
RASPISUJU

K O N K U R S
ZA IZBOR NAJBOLJE PESME O VINU


Konkurs je otvoren od 1. do 31. oktobra 2014. godine

Uslovi:
- dostaviti najviše tri pesme o vinu;
- da pesme do sada nisu objavljivane;
- pesme dostaviti na srpskom jeziku ili na jezicima drugih naroda sa obaveznim prevodom na srpski jezik;
- pesme dostaviti u 6 (šest) primeraka u pisanoj formi;
- pesme dostaviti pod šifrom, a u posebnoj koverti razrešenje šifre;
- pravo učešća imaju svi građani sveta;
- pravo korišćenja nagrađene pesme zadržava organizator sa poštovanjem imena autora.


Radove dostaviti najkasnije do 31.oktobra 2014. godine na adresu: Srpska čitaonica u Irigu, Ribarski trg 37, 22406 Irig, sa naznakom „Za Konkurs“.

Dodeljuje se samo jedna nagrada.
Sve pesme koje žiri odabere za najuži izbor biće objavljene u posebnom zborniku.
Nagrada se sastoji od unikatne povelje, novčanog iznosa i proizvoda Vinarije "Mačkov podrum", a biće svečano uručena povodom „Dana mladog portugizera svatovca“ 20. novembra 2014. g. u Novom Sadu.

Kontakt telefon: 022/461-275
 

Winery Tomcat's wine cellar

Zanatski centar bb, Irig
022/462-492
021/621-66-11
office@mackovpodrum.co.rs

SALES NOVI SAD

063/117-41-60
021/621-66-11
novisad@mackovpodrum.co.rs
 
 

General Manager

Sava Jojić
021/621-66-11

office@mackovpodrum.co.rs

SALES VOJVODINA

064/88-55-470
021/621-66-11
vojvodina@mackovpodrum.co.rs
 

Executive Manager

mr Đurđica Jojić Novaković
021/62-16-611

djurdjica.jojic@mackovpodrum.co.rs

SALES BELGRADE

063/107-73-36
063/117-41-61
021/62-16-611
bgd@mackovpodrum.co.rs
beograd@mackovpodrum.co.rs